Monthly Archives: March, 2018

Жаңылыктар

 Кыргыз республикасынын өкмөтүнүн жарылыгына  ылайык 3 айлык ишембилик жарыяланган. Айлана чөйрөнү тазалоо, жашылдандыруу жалпы республикада…