БатМУнун профессордук окутуучулары мамлекеттик коп тилдуулук программасы боюнча атайын курстан отушуудо.

0

2017-жылдын 3-ноябрьнан 8-ноябрына чейин Баткен мамлекеттик университетинде коп тилдуулук программасы боюнча профессордук окутуучулар менен биргеликте тренингдер отулду. Кыргыз республикасынын Билим жана илим министрлигинин жарылыгына ылайык олкодо ар кайсы жогорку окуу жайларды коп тилдуу билим беруу программасына кошушкан. Тренинг атайын адистердин жардамы менен окутулуп, 3 модульдан туруп тренингдин акырында ийгиликтуу отогон окутуучуга мамлекеттик денгээлдеги сертификат тапшырылат.  БатМУнун окутуучулар  программаны оз максатына жеткирууго толук куч аракетин жумшап жаткан кези.  БатМУ келечекте осуп келе жаткан студенттерди оз кесибин 2 тилде уйротуп чыгарат жана билим беруу жаатында аймакта оз салымын коптон коп кошот деп ишенебиз. 

Share.