Табят тануу жана педагогика факультети

0

Табият таануу жана педагогика факультети Баткен мамлекеттик университетинин ректорунун 2016-жылдын 1-февралындагы буйругунун негизинде түзүлгөн.

image003

Факультеттеги кафедраларда жалпысынан профессордук-окутуучулук 46 штат бекитилген.  Ал эми деканат үчүн бекитилген штаттык бирдикке ылайык декан, декандын орун басары жана усулчу иштейт. Факультетте жалпысынан 2 илимдин доктору 13 илимдин кандидаттары жана 30 окутуучу эмгектенет. Факультетте 10 адистик боюнча 5 кафедра иш алып барат.

Кафедралар:

  1. Социалдык экономикалык кафедрасы;
  2. Педагогика психология кафедрасы;
  3. Математика жана маалыматтык технологиялар кафедрасы;
  4. Филология кафедрасы;
  5. Табият таануу кафедрасы.

2015-2016-окуу жылында төмөнкү уюштуруу иштери аткарылат:

  1. Факультеттин жылдык иш планы;
  2. Факультеттин жалпы жыйынында каралуучу маселелер;
  3. Факультеттин ОУКнын курамы;
  4. Кафедралардын жана окутуучулардын иш пландары бекитилши;
  5. Факультетте ар бир айда жалпы жыйын өткөрүлүп, чечимдердин аткарылышын көзөмөлдөө.

image002

Табият таануу жана педагогика факультетинин адистиктери жана күндүзгү окуу бөлүмүнүн студенттеринин 2015-2016-окуу жылындагы  контингенти жөнүндө маалымат:

 

 

 

 

 

 

Шифри

 

 

Багыты, адистиги

 

 

Студенттердин

Учурдагы

контингенти

 

2015-2016-окуу жылындагыбүтүрүүчүлөрдүн контингенти
Грант Контракт  

Бардыгы

Грант Контракт  

Бардыгы

Жогорку билим берүү программасы боюнча
1 540301 Кыргыз тили жана адабияты 5 6 11 5 6 11
2 540303 Орус тили жана адабияты 3 9 12 3 9 12
3 540304 Англис тили 4 9 13 4 9 13
4 540403 Тарых 5 13 18 5 13 18
5 521603 Финансы жана кредит   29 29   29 29
6 540201 Математика 8 5 13 8 5 13
7 540203 Информатика 6 3 9 6 3 9
8 540605 Педагогика жана башталгыч билим берүү усулу 6 6 12 6 6 12
    Бардыгы: 37 80 117 37 80 117
Жогорку “бакалавр” билим берүү программасы боюнча
1 550300 Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Кыргыз тили жана адабияты)   11 11      
2 550300 Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Орус тили жана адабияты) 3 6 9 3 6 9
3 550300 Филологиялык билим берүү (даярдоо профили: Англис тили) 26 36 62 5 9 14
4 550800 Социалдык-экономикалык билим берүү (даярдоо профили: Тарых) 21 35 56 6 9 15
5 580100 Экономика (даярдоо профили: Финансы жана кредит)   15 15   15 15
6 550200 Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Математика) 10 8 18      
7 550200 Физика-математикалык билим берүү (даярдоо профили: Информатика) 7 15 22 5 5 10
8 550100 Табигый-илимий билим берүү (даярдоо профили: Биология) 3 27 30 1 11 12
9 550700 Педагогика (даярдоо профили: Педагогика жана башталгыч билим берүүнүн усулдугу) 23 31 54 5 8 13
10 532000 Дене тарбиясы (даярдоо профили: Дене тарбиясы)   100 100      
    Бардыгы: 93 284 377 25 63 88
    Жалпы: 130 364 494 62 143 205

 

Студенттик сенат

2015-2016-окуу жылы

1-жарым жылдык

     Өткөрүлгөн иш чаралар
1 Сентябрь 1.Сенат жана анын курамы шайланды
2 Октябрь 1.Курстар арасында волейбол боюнча мелдеш.

2.Студент балдар арасында кичи-футбол боюнча мелдеш

3 Ноябрь 1.     Курстар арасында «Акыл таймаш»

интелектуалыдык оюну

Студенттердин эл аралык майрамын белгилөө

2.     Кыздар арасында «Күзгү балл» кароо сынагы

4 Декабрь 1. Жалпы факультеттин студенттери Жаңы жылды тосуу кечеси
Share.